Nowa firma - dotacje-unijne-dla-malych-firm

Dotacje unijne dla małych firm

nowa-firma.com.pl


dotacje unijne dla małych firm

Dla małych i średnich firm Unia Europejska oferuje wsparcie finansowe jakie jest rozdysponowane na województwa – tzw. dotacje unijne dla małych firm. W każdy regionie są inne warunki otrzymania dotacji unijnych. Składane projekty inwestycyjne nie mogą mieć większej wartości niż 8mln zł.

Niestabilność na rynku finansowym powoduje, iż przedsiębiorcy jeszcze chętniej biorą pod uwagę możliwość sfinansowania swoich inwestycji za pomocą dotacji unijnych. Małe firmy czyli takie, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników powinny się zainteresować dodatkowym wsparciem ich inwestycji, które są oferowane przez regionalne programy operacyjne RPO.

Na przełomie 2007-2013 te programy dysponują ponad 16 mld euro z Unii Europejskiej. Z tej kwoty 4 mld euro będą przeznaczone na różne wsparcia przedsiębiorców. Nie są to tylko dotacje unijne dla  firm do inwestycji, ale również na różnego rodzaju środki, na wsparcie instytucji otoczenia biznesu - przykładowo funduszy poręczeniowych.

W odróżnieniu od poprzednich doświadczeń firmy, które zdecydują się na ubieganie się o dotacje unijne dla firm z regionalnych programów operacyjnych nie będą współpracować z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Właśnie w tym zakresie będzie pełna regionalizacja. Dlatego też każdy Urząd Marszałkowski na własną rękę opracuje procedury wyboru projektów w konkursach. Same konkursy będą rozpisywane przez sam urząd ewentualnie jednostka do tego powołana albo wybrana w przetargu.